Trang web này được lưu trữ tại A2 Singapore

Xin chào! Nếu bạn tình cờ đến đây, chúng tôi muốn chia sẻ rằng đây là trang thử nghiệm hiệu quả hoạt động của A2 từ trung tâm dữ liệu Singapore.

Đây là một bước trong seri đánh giá web hosting mà Bitcatcha.vn đang thực hiện để giúp bạn tìm được host tốt nhất cho các trang web Việt Nam.

Một phần sứ mệnh của Bitcatcha chính là trao quyền cho người dùng bằng cách thực hiện các bài đánh giá chuyên sâu về hiệu quả của một đơn vị web hosting. Chúng tôi luôn luôn theo sát các thông số như uptime máy chủ hay thời gian phản hồi máy chủ.

A2 hiện vận hành tổng cộng 4 server đặt tại Mỹ, Châu u và Châu Á.

Chúng tôi đang dùng gói hosting nào?

Gói Drive bao gồm lưu trữ SSD không giới hạn, website không giới hạn, 1GB bộ nhớ vật lý, chuyển site miễn phí và bảo đảm hoàn tiền bất cứ lúc nào.

Kết quả uptime của A2 (Tháng 5, 2020 – Nay)

Chúng tôi đã theo dõi uptime của trang web này bằng cách sử dụng Uptime Robot. Số liệu dưới đây là dữ liệu từ Uptime Robot thông qua API. Con số thể hiện uptime tổng kể từ khi tracker được thiết lập.

99.99%
(Theo dõi qua uptimerobot.com)

Kết quả tốc độ phản hồi máy chủ của A2

Chúng tôi cũng đã kiểm tra tốc độ phản hồi máy chủ của A2. Chúng tôi thực hiện ping trang web này từ 10 vị trí khác nhau trên toàn cầu để phân hạng cho nó. Và đây là kết quả!

Xếp hạng: A+
Tốc độ trung bình tại Singapore và Nhật Bản: 40.5 ms
Tốc độ trung bình toàn cầu: 173.9 ms
Xem kết quả đầy đủ ở đây